Nieuwe zending: 15 December

Een nieuwe zending is gereed!

Onlangs heeft Stichting UAID een nieuwe zending ingeladen en verstuurd naar de oorlogsgebieden in Oekraïne.

Wij willen graag iedereen bedanken die hun steentje hebben bij gelegd aan deze actie; zoals verschillende contributies, winterkleding, verwarmingen, aggregaten en dergelijke!